ΕΣΠΑ


Τι είναι το νέο ΕΣΠΑ και γιατί δεν θα μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή σου? Το νέο ΕΣΠΑ αποτελείται από ευρωπαϊκές οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνει η χώρα μας από τον ευρωπαϊκό κοινοτικό προϋπολογισμό κατά την χρονική περίοδο 2014-2020. Το ποσό αυτό είναι περίπου €26 δισ με το 80% να είναι […]

Ευτυχώς δεν υπάρχει μόνο το νέο ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη ...